Siste nyheter

Konferansen ble en braksuksess. Med over 300 deltakere er vi svært fornøyde med både oppslutning, innhold og generell gjennomføring av konferansen.

De fleste foredragene er nå lagt ut under linken "Foredrag" i menyen til venstre.

Kontakt oss dersom det er materiale i forbindelse med konferansen du savner, og ønsker å få tilsendt. Vi vil etter beste evne forsøke å legge ut det vi har i løpet av de nærmeste dagene.

 

MENY

 

Konferansen ble en suksess

Mental Helse Sør-Trøndelag og KIM-senteret takker alle for en vellykket konferanse om psykisk helse, "Kompetanse på brukervis" - med brukeren i sentrum. En overveldende positiv interesse gjorde at over 300 mennesker var samlet på Royal Garden 2. - 4. oktober. En oppslutning vi har all grunn til å være fornøyde med.

Vi ønsker å takke alle som deltok på konferansen - Deres engasjement og interesse gjorde at konferansen ble et særdeles vellykket arrangement!

Vi vil også takke våre internsjonale foredragsholdere, som reiste fra blant annet Australia, Storbritannia, Island, Danmark og Sverige for å dele sine erfaringer med oss, noe vi satte veldig stor pris på. Vi håper samtidig at disse tok med seg erfaringer fra oss, og vil komme til å ha utbytte av disse. Sammen kan vi jobbe for en felles bedring av psykisk helse på tross av landegrensene.

Temaer som inngikk i konferansen var:

Vi vil de nærmeste dagene forsøke å legge ut relevant informasjon i forbindelse med konferansen. Dersom det er noe du savner på nettsiden, eller vil at vi skal ha med på denne siden, ber vi deg om å ta kontakt.

Konferansen inngikk som et ledd i videre- og etterutdanning av:

Norsk Ergoterapeutforbund (NETF): 7 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende til ergoterapispesialist i psykisk helse.

Norsk Psykologforening: 16 timers fritt spesialkurs og 16 timers vedlikeholdsaktivitet.

Norsk Sykepleierforbund (NSF): Konferansen er meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 17 timer.

Fellesorganisasjonen (FO): Konferansen er meritterende for uttelling med 15 timer i FOs godkjenningsordning for klinisk vernepleier. Det er nødvendig med kursbevis, som utstedes i etterkant til alle deltakere som ønsker dette.