Siste nyheter

Konferansen ble en braksuksess. Med over 300 deltakere er vi svært fornøyde med både oppslutning, innhold og generell gjennomføring av konferansen.

De fleste foredragene er nå lagt ut under linken "Foredrag" i menyen til venstre.

Kontakt oss dersom det er materiale i forbindelse med konferansen du savner, og ønsker å få tilsendt. Vi vil etter beste evne forsøke å legge ut det vi har i løpet av de nærmeste dagene.

 

MENY

 

Bakgrunn

I 1997 arrangerte Mental Helse Sør-Trøndelag ”Nordisk konferanse om psykisk helse”. Dette ble et svært vellykket arrangement, med omlag 300 deltakere fra kategoriene brukere, tjenesteytere og beslutningstakere. Ved å samle disse ulike gruppene, oppnådde vi en produktiv debatt, et godt samarbeid og en videre utvikling av nettverk også i etterkant av konferansen. Også i 1997 var konferansen en brukerkonferanse, arrangert og gjennomført av brukere. Den gang var vi meget tidlig ute på landsbasis med å behandle aktuelle problemstillinger i et brukerperspektiv, da konferansen ble gjennomført flere år før opptrappingsplanen for psykisk helse ble igangsatt. Også denne gangen ønsker vi å være en foregangskonferanse. Vi tar opp mange av samme temaene som i 1997, da disse fremdeles er like aktuelle. Hva har skjedd innenfor de seks grunnleggende områdene vi tar opp i løpet av de siste årene? Opptrappingsplanen for psykisk helse er en viktig faktor gjennom denne perioden, og vi tar opp til diskusjon de endringene som denne har ført med seg. Hvor står det brukerne i det psykiske helsevernet i dag? Under hele prosessen er det brukeren som står i sentrum, og konferansen arrangeres av brukere i alle ledd.