Siste nyheter

Konferansen ble en braksuksess. Med over 300 deltakere er vi svært fornøyde med både oppslutning, innhold og generell gjennomføring av konferansen.

De fleste foredragene er nå lagt ut under linken "Foredrag" i menyen til venstre.

Kontakt oss dersom det er materiale i forbindelse med konferansen du savner, og ønsker å få tilsendt. Vi vil etter beste evne forsøke å legge ut det vi har i løpet av de nærmeste dagene.

 

MENY

 

Foredrag

Ole Petter Askheim
Empowerment - teoretiske perspektiver

Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund
Bruker spør bruker - kompetanse på brukervis

Brit Blæstervold
Kan kunsten helbrede?

Marit Borg
Bedringsprosesser slik de leves i hverdagsliver

Rosie Davies
Service user involvment in research - a personal perspective from the UK

Camilla Dukefos, Voksne for barn
Om barn og unges mulighet for medvirkning

Bente Eng, Huset i Larvik
Huset

Helen Glover, Australia
It is all about the journey: Supporting the creation of active recovery spaces within service frameworks

Bjørg Kaspersen
Undring og dialog

Kårhild Husom Løken, Stange
Empowerment i teori og praksis

Reidun Norvoll
Brukerorienterte alternativer til tvang - en viktig vei for bedre sykehusbehandling

Dr Diana Rose, Storbritannia
Service User and Collaborative Research

Mental Helse Kompetanse, Lene Pettersen
sidetmedord.no

Kari Thoresen og brukere av Vaskeriet på Slemdal
Prosjekt tilrettelagt arbeid - PTA

Barbara Tooth, PhD, Australia
Amulti-site study: What do people say helps their recovery?

Hedinn Unnsteinsson M.Sc, Island
Adichotomous approach to Mental Health

Georg Vervik & Thomas Thomassen, Fontenehuset i Stavanger
Ungdomsprosjektet på Fontenehuset

 

Kristin Viktoria
Venn1.no, Psykisk helse i skolen - Noe å snakke om - Noen å snakke med

Elín Ebba Ásmundsdottir, Island
Mental Health Promotion. Power through partnership. International inspiration
Bruker spør bruker - den islandske versjonen