Siste nyheter

Konferansen ble en braksuksess. Med over 300 deltakere er vi svært fornøyde med både oppslutning, innhold og generell gjennomføring av konferansen.

De fleste foredragene er nå lagt ut under linken "Foredrag" i menyen til venstre.

Kontakt oss dersom det er materiale i forbindelse med konferansen du savner, og ønsker å få tilsendt. Vi vil etter beste evne forsøke å legge ut det vi har i løpet av de nærmeste dagene.

 

MENY

 

Forelesere

Amalie Skrams Hus
Amalie Skrams hus i Bergen er et kreativt senter der det menneskelige står i fokus, et sted der alle kan være seg selv og møte aksept. Felleskap og vekst for mennesker med psykiske helseplager står i sentrum i dette huset, hvor man verken finner leger, psykologer eller journaler, men et fokus på det friske i mennesket. Representanter fra Amalie Skrams Hus vil presentere hva huset betyr for dem i puslespillet for en bedre hverdag.


Ole Petter Askheim
Ole-Petter Askheim er førsteamanuensis ved avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Lillehammer. I sin forskning har han lenge vært opptatt av de ideologiske føringene bak dagens politikk for funksjonshemmede. Har bl.a. gitt ut boka "Fra normalisering til empowerment" og er medredaktør av boka "Empowerment i teori og praksis" som utgis høsten 2007.


Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund
Dagfinn Bjørgen er for tiden prosjektleder for det brukerstyrte senteret i Midt-Norge. Gjennom sin mangeårige erfaring som leder i Mental Helse har han blitt en landskjent brukerrepresentant og foredragsholder i helse og sosialpolitiske spørsmål.

Han har ledet arbeidet i utviklingen av metoden Bruker spør bruker gjennom et 10 årig utviklingsarbeid. Dagfinn stod også bak opprettelsen av Stiftelsen Kim-senteret, hvor han i en årrekke vært styreleder og ildsjel på ulike nivåer. Dagfinn har også ledet brukermedvirkningsprosjekter hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og i Psykisk Helsevern i Sør-Trøndelag.

Heidi Westerlund er for tiden prosjektmedarbeider i Brukerstyrt senter i Midt-Norge. Hun har gjennom sine 12 år i Mental Helse Sør-Trøndelag vært koordinator og prosjektleder for flere prosjekter innenfor selvhjelp og brukermedvirkning. Hun har i en 10 år periode jobbet i prosjekter knyttet til Bruker Spør Bruker, og har vært sentral i utviklingen av metoden. Heidi er Cand.mag fra NTNU i Trondheim.


Brit Blæstervold
Hun er prosjektleder for prosjektet: Kan kunsten Helbrede. Hun vil snakke litt om dette prosjektet. De har som ønskemål for deltakerne at de skal redusere sine innleggelser i psyk. avdelinger. De har også som mål at bruken av medisiner blir redusert for deltakerne. De ønsker at effekten skal øke evnen til kommunikasjon om sine lidelser. De ønsker at de kan bruke malinga som ett middel til å få bedre sjøltillit. De ønsker at de vil bruke gruppa som en referansegruppe for at de bruker kunst og kunstforståelse for personlig utvikling.


Marit Borg
Marit Borg er ergoterapeut og førsteamanuensis ved avdeling for helsefag, Høgskolen i Buskerud. Har lenge vært opptatt av brukeres erfaringskunnskap, anerkjennelse og formidling av hva brukere selv mener hjelper, og forskning knyttet til bedringsprosesser. Et aktuelt tema framover er brukerdeltagelse innen forskning. Har nylig tatt PhD graden ved Institutt for sosialt arbeid og helseviteskap, NTNU; The Nature of Recovery as Lived in Everyday Life: Perspectives of individuals recovering from severe mental health problems.

Presentasjon: "Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet"


Rosie Davies
Rosie Davies currently works as Research Co-ordinator at Bristol Mind, running a study supported by the Big Lottery Fund exploring effective involvement in mental health services for people who get labelled "hard to engage".

Davies was diagnosed with Bipolar Disorder in 2000, and has been detained under the Mental Health Act several times and also been admitted for depression. For a period of time, she was therefore unable to work. Nevertheless, she used her lived experiences in her recovery process, which later led to her return to working life. She joined a User Focused Monitoring (UFM), investigating local acute inpatient services, and was also involved in a UFM Action Group, working to implement changes within the local NHS Trust. She has also been involved in a service user led research project funded by the Strategies for Working project at the Mental Health Foundation, focusing on people who had lost their occupation following mental health problems.

In 2004 Davies returned to paid work at the Academic Unit of Psychiatry at the University of Bristol as a Research Assistant on a study aimed to provide evidence about the practice of involuntary hospital admission, its outcome and the predictors of outcome. At our conference, Rosie Davies will talk about service user involvement in the development of knowledge.


Ian Dawson og Torill Klevan Nilsen
Torill Klevan Nilsen er selv tidligere bruker, og deltar som brukerrepresentant i ei ressursgruppe for brukermedvirkning nedsatt av fagdirektøren på Nordlandssykehuset, avdeling for psykiatri i Bodø. I tillegg er hun brukerrepresentant i EMILIA-prosjektet.

Ian Dawson er utdannet psykiatrisk sykepleier og sosionom, henholdsvis i England og Norge. Han er ansatt som fagkonsulent ved Salten psykiatriske senter i Bodø, og har hovedansvar for å ivareta og videreutvikle samarbeid mellom Salten psykiatriske senter og eksterne samarbeidspartner. I tillegg til dette har han hovedansvar for gjennomføring av EMILIA-prosjektet.

EMILIA-prosjektet (Empowerment of Mental Health service users; Life long learning, Integration and Action) er et EU-finansiert prosjekt med målsetting å redusere sosial utestenging av personer med alvorlige psykiske lidelser. Tanken er at dette skal skje gjennom livslang læring, arbeid og meningsfylte aktiviteter. Nordlandssykehuset er en av deltakerne i dette prosjektet.


Camilla Dukefos, Voksne for barn
Camilla Dukefos skal snakke litt om Metoder for brukermedvirkning og jeg vil ta utgangspunkt i erfaringer fra samlinger med grupper ungdom (som arbeider med psykisk helse i skolen - STEP-programmet). Hun skal også snakke litt om hvordan VfB arbeider og om meritter de har oppnådd:
- VfB har kjempet for at foreldre skal få lov til å bli med barna sine på sykehus.
- VfB har kjempet for lengre fødselspermisjon
- VfB har satt omsorgssvikt på dagsorden
- VfB har kjempet frem et lovbestemt forbud mot å slå barn.
- VfB har satt søkelyset på barn av psykisk syke siden 1996.


Bente Eng, Huset i Larvik
Huset i Larvik startet i 1995 som er prosjekt som gikk på sosial nettverksbygging. Brukerne ble tatt med i prosessen fra første stund, og tok del i å forme Huset. Etter 12 års virksomhet ser man de positive resultatene. Mange av brukerne har kommet videre i livet sitt, og unngått flere innleggelser. I utgangspunktet var brukermedvirkning stikkordet, men behovet for brukerstyring meldte seg i stadig større grad. Huset i Larvik setter fokus på den friske delen av mennesket, noe de mener er kilden til at mennesker klarer seg så bra i hverdagen.

Bente Eng er 52 år, og har vært med på Huset fra begynnelsen. Hun har hatt angst siden hun var 7 år, og til tider dype depresjoner med innleggelser. Etter at hun begynte på Huset har livet hennes imidlertid tatt en ny og flott vending. Hun er i dag ute og holder foredrag rundt omkring i Norge og har fått et helt nytt liv. Hun legger vekt på viktigheten av brukerkompetanse, og vet at de som orker å gjøre dette kan gi andre håp om fremtiden.


Jakob Margido Esp
Jakob Margido Esp er den inkarnerte trønder, født og oppvokst på Byneset i Trondheim. Etter endt teaterutdanning opptrådte han på ulike teatre i Oslo, og han fikk i 1969 et tre års engasjement ved Rogaland Teater i Stavanger. Han kom til Trøndelag Teater i 1972, og har siden vært tilknyttet dette. Gjennom en lang karriere har han vært innom et vidt spekter av rollefag. Han medvirket i flere Ibsen-oppsetninger, Beckett-forestillinger og en serie andre dramaer. Det siste året har vi sett ham i "Markus og Julie", "Berlinerpoplene" og "Nu går det over egg og stokk". Han er også kjent som overklassefrue fra Overlege Kindts gate på Øvre Singsaker i Trondhjem.  

1991 gikk Jakob inn i en personlig krise som endte med innleggelse på et psykiatrisk sykehus. Etter å ha kommet seg gjennom denne krisen, valgte han å dele sine erfaringer med psykiske problemer og selvmordsforsøk med offentligheten. Den dag i dag reiser han rundt og holder foredrag, både om sine smertelige erfaringer, men også om humor og helse, og han har gitt ut en bok som omhandler dette. 


Helen Glover, Australia
Uses her professional and lived experience of recovery to expand and challenge the concepts of recovery-oriented practice within service delivery. She has lectured and trained internationally on the challenges of creating recovery oriented environments within mental health service.

Glover´s professional background is in Education and Social Work, and she has worked primarily in her home country, Australia. In 2001, Glover established Enlightened Consultants Pty Ltd, which focuses on supporting organisations and individuals in implementing solutions that enable greater client centeredness. She has also worked as a Chief Executive Officer of CHANGE in Birmingham, UK. On her return to Australia in 2004, she accepted a position with Queensland Health to develop and deliver a training curriculum for the mental health work force on recovery oriented practice.

In 2006 Glover was invited to become a Visiting Fellow to the University of Herfordshire, UK, to further their work around Recovery Based Practices. She is currently providing training and consultancy to a number of state governments and large non-governmental organisations within Australia, in supporting their implementation of recovery based practice within the mental health service delivery. Her current PhD studies attempt to understand how people utilise personal qualities in their recovery journey and the environments that support or hinder such utilisation.

Presentation: "Its All About the Journey: Supporting the creation of active recovery spaces within service frameworks".


Kjersti Vist Heide, "Fargerik Omsorg"
Daglig leder for frivillighetssentralen i Stjørdal.
Prosjekt: "Fargerik Omsorg"

Med prosjektet "Fargerik omsorg" ønsker vi å skape en møteplass mellom innvandrere, lag og organisasjoner og enkeltpersoner i Stjørdal kommune. Møteplassen skal ta utgangspunkt i fritids- og kulturbaserte interesser der mennesker gjennom aktivitet og møter treffes og på den måten bidra til å forebygge psykososiale problemer i Stjørdal. Vi har som mål å etablere aktiviteter som treffer ulike generasjoner og som kan være med på å blande generasjoner og nasjonaliteter. Det vil si en målgruppe fra vugge til grav. Eks. sy kvelder, hår fletting, data for ung og gammel, matkurs, stavgang, spillkvelder, musikk kvelder, teaterkvelder, kryssord kafé osv.


Jens Ibsen, Kredsformand for SIND - Nordjylland.
Jens Ibsen har en lang karriere innen Landsforeningen SIND bak seg, som tillits- og formann i styrer, kommunalt brukerråd, og i handicaprådet i Aalborg kommune. Han er utdannet innen musikk og sang, og har selv erfaring med psykisk sykdom. Han har deltatt i ulike styre- og følgegrupper, blant andre i "Bryd isolationen", "PROSPECT" og "Leva Lättare". Han arbeider med musikk og sang som dirigent for Aalborg Mandskor, og er også i gang med å arrangere Mental Health Europe konferanse 2008 i Aalborg.

Landsforeningen SIND i Danmark ble stiftet i 1960, og jobber for å ivareta interessene til psykisk syke og deres pårørende overfor politiske myndigheter, institusjoner og sosiale instanser.


IKS, interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser
IKS er en idealistisk selvhjelpsorganisasjon for kvinner som har eller har hatt en spiseforstyrrelse. Hovedkontoret ligger i Oslo hvor det er ansatt en daglig leder med hovedansvar for driften. Det finns lokallag flere steder i landet, blant annet i Kristiansand, Akershus og i Trondheim.

  IKS ønsker å gi brukerne muligheten til et bedre liv gjennom "hjelp til selvhjelps"-prinsippet. Vi ønsker også å gi informasjon om spiseforstyrrelser, som psykisk lidelse, til behandlere og helsevesenet generelt samt gi den et ansikt utad, noe vi tror kan bidra til økt forståelse i forhold til å finne/gi effektiv behandling og i forhold til forebyggende arbeid.


Trøte og Bære

Institusjonsteatret
Kabareten er et resultat av prosjektet ”Teater gir mestring”.
* et samarbeid mellom HIST og Leistad DPS i Trondheim.
  Pasienter, studenter og ansatte deltar i hele arbeidsprosessen med å skape en forestilling ilagt med profesjonelle kulturarbeidere der materialet er pasientens egne ideer og tekster.  Sammen med presentasjonen av prosjektet og deres erfaringer med prosessen, Vil teatergruppa presentere sine deler av sin kabaret for konferansen.  Prosjektleder er Wigdis Sæther, førstelektor ved avdeling for sykepleie ved høgskolen i Sør-Trøndelag


Mette Kammen
Generalsekretær i Mental Helse
Mette Kammen er utdannet sosiolog. Hun har tidligere vært daglig leder for Hjelpetelefonen i Mental Helse, og ble i juni enstemmig valgt til ny generalsekretær i Mental Helse.


Bjørg Kaspersen
Er leder for brukerne i Stange kommune. Hun har hatt mange ulike verv i Mental Helses organisasjon, blant annet i kontrollkommisjonen. Nå sitter hun bl.a. i Mental Helses sentralstyre. Hun har selv brukererfaring, og har vært uføretrygdet, men nettopp på grunn av det prosjektet hun skal fortelle om, regnes hun nå som frisk og skal begynne å jobbe for fullt for å videreføre prosjektet.

Presentasjon: "Lave stemmer skal også høres" (verktøykasse for brukermedvirkning).
Dette opplæringsprogrammet er klart til bruk fra sommeren 2007. "Verktøykassen for brukermedvirkning" gir opplæring i brukermedvirkning ut fra et empowermentperspektiv, med fokus på å styrke brukerne slik at de får økt selvtillit, tør stå fram og hevde sine meninger, og blir bevisste sine ressurser, muligheter, rettigheter og plikter. Verktøykassen vil bestå av en praktisk metodedel produsert i form av en DVD, og en teoretisk kunnskapsdel i form av et veiledningshefte. Overfor tjenesteapparatet gis det opplæring i hva reell brukermedvirkning innebærer, og hvordan det bør forstås, praktiseres og tilrettelegges ut fra brukernes perspektiv. Dette har vært et treårig prosjekt i samarbeid mellom Sosial- og Helsedirektoratet, Stange kommune, Hamar kommune, Høgskolen i Lillehammer, og Mental Helse-lagene i Stange, Hamar og Hedmark.


Fredrik Kjær og Marit Holo
Prosjekt ”Ny Giv” skal hjelpe mennesker med lettere til moderate psykiske lidelser tilbake i arbeid, gjennom hospiteringsplasser i Bærum Kommune.

Deltakerne i prosjektet er mennesker med vidt forskjellig bakgrunn, både når det gjelder utdanning, erfaring og utfordringer. Felles for alle er at de har vært ute av arbeid i kortere eller lengre tid, og at de har et stort ønske om å komme tilbake i jobb. Deltakerne i Ny Giv får hjelp og veiledning til å finne veien tilbake til arbeidslivet. Det gis individuell oppfølging av deltaker og avdelingen vedkommende er utplassert i. Opplæring tilpasset den enkelte skjer i samarbeid med praksisplassen. Varigheten er i utgangspunktet ett år, men utvides hvis behov. Noen deltakere har vært med i tre år.

Foredragsholder Fredrik Kjær er deltaker, økonomutdannet og får nå praksis og opplæring ved personalavdelingen. Han skal hospitere ved forskjellige avdelinger innen lønn, personaladministrasjon og fakturering, men ha personalavdelingen som sin hovedbase.


Karl-Petter Knudsen
Karl-Petter Knudsen har arbeider som bedriftsfysioterapeut i vel 20 år. Han er av den oppfatning av at absolutt alt i livet handler om følelser. Til og med tid er en følelse!

Knudsen har som de fleste andre forstått at kropp og psyke henger sammen. Har kroppen det trasig er psyken nede og har kroppen det godt er psyken bedre. De fleste er enige i at vi mennesker ofte har en tendens til å tenke negativt og problemorientert når vi møter motstand eller det ukjente. Vi er flinke til å se alle mulige negative sider ved situasjonen, og at det er vanskelig å tenke positivt eller gjøre det beste ut av både enkle og selvfølgelig vanskelige utfordringer. Knudsen ønsker å lære bort enkle metoder for å øke den gode følelsen vha. kroppsspråk. Dersom man har en god følelse klarer og tåler man mye mer enn dersom man har en dårlig følelse. Med en god følelse er det mye lettere å opprettholde MOTIVASJONEN til endringene du strever med. Fordelen med følelser er at de kan endres på et øyeblikk. Når vi i tillegg kobler på kroppen kan vi på et øyeblikk skape en bedre følelse som kjennes! Med en bedre følelse klarer vi sannsynligvis å skape oss et litt bedre liv enn vi har, med de forutsetningene man råder over. På et øyeblikk!


Lotta Lagneryd og Mona Noreklint
Lotta Lagneryd, 28 års lärarerfarenhet og Mona Noreklint, 25 års arkitekterfarenhet, tillsammans 14 års erfarenhet av återhämtning från psykos.

Prata om deres väg till återhämtning. Inte utifrån perspektivet att gå tillbaka till lönearbete utan mer från ”Hur kan jag återhämta mig själv och därmed mina relationer i allt vidare cirklar.” Det utesluter inte lönearbete, men fokus ligger på egen återhämtning och därmed återvunnen livsglädje. Berättelser från deres återhämtning.


Kårhild Husom Løken, Stange
Kårhild Løken er ansatt som Rådgiver i psykisk helsearbeid i Stange kommune. Hun er utdannet ergoterapeut fra Oslo, med videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Høgskolen i Hedmark. For tiden arbeider hun med en master i Velferdspolitikk ved Høgskolen i Lillehammer. Kårhild har vært leder for prosjektet "Myndiggjøring og medvirkning", og i den forbindelse ledet hun arbeidet med å utvikle en verktøykasse for brukermedvirkning, som flere av de involverte vil presentere på konferansen.


Helene Madsen
Helene Madsen er leder for MB-foreningen (Foreningen for Medarbeidere med Brukererfaring innen psykisk helsevern), og var blant de første til å gjennomføre MB-utdanningen i Bergen - et pionérprosjekt som tar del i Storbysatsingen. Dette er et studium for studenter som har, eller har hatt en psykisk relatert lidelse, og som til tross for denne har klart å komme seg videre. Madsen vil fortelle både om studiet og MB-foreningen, og hennes egne opplevelser med denne utdannelsen.

”Medarbeidere med brukererfaring” er utarbeidet etter en modell fra Århus. Bergen var først i Norge med å videreføre prosjektet, og Bærum fulgte hakk i hæl. Målet med prosjektet er å få personer som er ute av arbeid på grunn av psykiske lidelser tilbake i arbeid, samtidig som man bringer en annen type kompetanse inn på personalsiden i psykiatrien - brukererfaring. Grunnet deres egen bakgrunn som brukere, vil studentene fungere som rollemodeller, gi håp om endring og påvirke holdninger både blant brukere og ansatte.


Ralph von Minden
Ralph von Minden er nestleder i ALF AS - Senter for arbeidslivsforberedelse. Dette er et aksjeselskap eid av Bergen Kommune, med hensikt å legge til rette for at mennesker med særlige behov får hjelp til å få og beholde arbeid, og til å finne og utvikle egne muligheter. Dette gjøres gjennom veiledning, avklaring, kvalifisering, arbeidstrening og tilrettelagt arbeid. ALF er tiltaksarrangør for NAV Arbeid, Bergen Kommune og Kriminalomsorgen. ALF sin kjernekompetanse er utviklet i forhold til mennesker med psykiske lidelser og sosialt yrkeshemmede.

Ralph von Minden har tidligere vært prosjektleder for Dagsverket, og har hatt ansvar for oppstart og igangsetting av flere arbeidstiltak rettet mot rusmiddelavhengige. Han er også initiativtaker og ansvarlig for Bergens gatemagasin "Megafon", som drives av ALF AS. Ralph har blant annet bakgrunn som fengselsbetjent og har vært med på utvikling og drift av et stressmestringsprogram som brukes i hele Kriminalomsorgen.

Prosjekt: Dagsverket - et fleksibelt arbeidstilbud for rusmiddelavhengige. Dagsverket er et fleksibelt, uforpliktende dag-til-dag tilbud for rusmiddelavhengige som ønsker å realisere sitt arbeidspotensiale "her og nå". Lignende tiltak finnes etter hvert over hele landet. (se www.alf.no for mer informasjon)


Stig Moe
Stig Moe leder arbeidsutvalget for brukeropplæring i Mental Helse Kompetanse. Utvalget utvikler og administrerer nasjonal ressurspakke for brukeropplæring. Han er til daglig leder i BIKUBEN - regionalt brukerstyrt senter, det eneste regionale brukerstyrte senteret i Nord-Norge. Bikuben samarbeider nært med blant andre Mental Helse Kompetanse (MHK) og er en sentral aktør innen nasjonal ressurspakke for bruker- og pårørendeopplæring.

Stig Moe presenterer "Nasjonal ressurspakke for brukeropplæring". Formålet med ressurspakken er å bidra til en ensartet nasjonal opplæring av brukere som igjen vil stimulere til økt reell og kvalitativ brukermedvirkning. Man ønsker å styrke tjenesteapparatets forståelse av psykisk sykdom og reell brukermedvirkning sett fra et brukerperspektiv. Kursene er tilpasset de fleste organisasjoner, lag og foreninger, samt tjenesteapparatet og andre hjelpere.


Reidun Norvoll
Reidun Norvoll er sykepleier og sosiolog, med doktorgrad i sosiologi fra 2007 om bruk av skjerming som behandling og kontroll i akuttposter. Hun har tidligere erfaring fra helsevesenet, helseforvaltningen og høgskolesystemet. I de senere årene har hun arbeidet som forsker i SINTEF Helse, avd. for psykisk helse i Oslo.

Presentasjon: " Brukerorienterte alternativer til tvang - en viktig vei for bedre sykehusbehandling"


Lars Poverud
Lars Poverud (f. 1959) er utdannet sykepleier og dramapedagog. Han har erfaring som bruker, pårørende og ansatt innenfor rus- og psykisk helsefeltet, og arbeider for tiden som prosjektmedarbeider i Rådet for psykisk helse. I tillegg jobber han frilans som forteller, foredragsholder og poet, og er nok mest kjent som gatepoet på Karl Johans gate i Oslo, hvor han i tjue år har stått og lest dikt for forbipasserende.


Berit Rusand

Berit Rustand
Berit Rustand (f. 1951) er utdannet sosialantropolog, og har selv brukerkompetanse. Hun er forfatter av boken Psykiatriens samfunn (2007), som handler om å gjøre seg forstått innenfor en overveldende verden av medisinske definisjoner av menneskenaturen, av smerte og lidelse, og av hva som skal til for å bli bra. Sånn sett er dette også en fortelling om et møte, eller mangelen på sådan, mellom en folkelig og en spesialisert medisinsk kultur. Boka er en systematisk gjennomgang av dilemmaer pasienter står overfor når de skal gjøre seg forstått; dilemmaer som er knyttet til sosiale og kulturelle sider ved den rollen og posisjonen som man hele tiden har overfor andre ikke-syke. Dette er temaer Rustand vil komme nærmere inn på i sitt foredrag om kultur og psykiske lidelser.


KIM- senteret v/ Daglig leder Kirsti H. Rekdal og attføringsfaglig leder Elisabeth Paulsen
KIM-senteret ble stiftet av Mental Helse Sør-Trøndelag i 1998, og er en brukerinitiert, brukerstyrt og brukerdrevet rehabiliterings- og attføringsbedrift i Trondheim. Senteret arbeider for en helhetlig forståelse for rehabilitering av mennesker med psykiske problemer. Hos oss kan brukerne øve opp arbeidsevnen sin innen flere praksisområder, med det målet å komme ut i jobb. I 2005 avsluttet 37 medarbeidere sin arbeidspraksis i KIM-senteret. Av disse gikk 26 videre til aktive tiltak, jobb, skole eller annen attføring, 4 fikk innvilget uføretrygd, og 7 gikk til rehabilitering.


Dr Diana Rose, Storbritannia
Diana Rose is a mental health service user and a social scientist.  In the early part of her working life, she kept these two identities separate for fear of stigma.  Eventually this attempt to hide her psychiatric condition failed and she was medically retired from a research and teaching post at the age of 35.  She then spent five years "living in the community", an experience which was very distressing.

In 1985 she became part of the fledgling service user /survivor movement in the UK.  Service user research was in its infancy but she decided to bring her two identities as service user and researcher together and do survivor research.  This began with developing the model of User Focused Monitoring (UFM) in a London charity.  Six years ago she joined the Service User Research Enterprise (SURE) at the Institute of Psychiatry at King's College London.  This unit employs staff how are mostly service users or ex-service users.  The unit aims to be collaborative as between service user researchers and clinical academics. Diana now co-directs it with a Professor of Psychology.


Anne-Grethe Skjerve, Fagsjef i Rådet for psykisk helse
Anne-Grethe Skjerve er utdannet psykiatrisk sykepleier og veileder. Hun har arbeidet i mange år med kvalitetsutvikling på feltet psykisk helse, spesielt med utvikling av lokalbasert psykisk helsearbeid, og var tidligere leder av kvalitetsutviklingsprosjektet i Rådet for psykisk helse. Hun har arbeidet med disse spørsmålene i praksis blant annet i Oslo og Bærum kommune, og hun har også vært studieleder ved videreutdanning i psykisk helsearbeid ved Diakonhjemmets Høgskole.


Sorgenfri
Sissel Andalsvåg og Nora Sitter er ganske like. Begge er journalister, har gått på en smell og reist seg igjen. For Andalsvågs del var det rus, for Sitters del, en ti år lang psykisk knekk. Nå jobber de sammen i det nyoppstarta gatemagasinet Sorgenfri, Trondheims svar på Big Issue og =Oslo.   

Andalsvåg og Sitter forteller om oppstarten av gatemagasinet Sorgenfri og diskuterer potensialet for brukermedvirkning på flere plan. Sorgenfri er ikke bare et jobbtilbud, men har også et demokratisk og språkkritisk potensial. De ønsker å slippe til ulike stemmer, og være en brobygger, gjennom å skape likeverdige møter mellom mennesker med ulik bakgrunn. Er dette mulig? Andalsvåg og Sitter bidrar her med en dialog om mulighetene og utfordringene ved et slikt prosjekt.   


Mental Helse Kompetanse

Mental Helse Kompetanse
Eva Svendsen om Vekst- og mestringsprosjektene, det er et integrert tilbud, bygd på tre faglige søyler:

I bunnen av disse søylene vil ligge bevissthet om menneskerettigheter og verdighet, en humanistisk og samfunnsmessig forståelse, og et menneskesyn som også inkluderer åndelige og meningssøkende aspekt. Det skal være rom for det ikke-rasjonelle, for følelsene, historiene og det gjensidige nærværet. Traumer og krenkelser skal møtes. Som beskrevet nedenfor vil "søylene" integreres ved at vi skaper en kjerneaktivitet som kalles "kreative verksted" hvor det også settes av tid til deling av erfaringer rundt de kreative aktivitetene.

Gruppeleder Grethe Hassel og deltaker Renate Braarud vil fortelle om sine erfaringer fra "Pausa" - Vekst- og mestringsgruppe i Skien. "Pausa" er et gruppetilbud for 8-10 ungdommer som har falt ut av skole eller arbeid og som sliter med psykisk helse. Tilbudet er basert på brukermedvirkning, det er satt fokus på dialog og det å gi ungdommen muligheter for nye erfaringer og opplevelser i et trygt fellesskap. Hassel er utdannet psykiatrisk sykepleier og er gruppeleder for ungdomsprosjektet.

Lene Pettersen er prosjektleder for nettjenesten. Til nettjenesten kan folk skrive anonymt og få svar skriftlig i løpet av to døgn, har hittil fått inn 2000 meldinger.


Kari Thoresen og brukere av Vaskeriet på Slemdal
Prosjekt PTA er et samarbeidsprosjekt mellom Diakonhjemmet sykehus ved DPS Vinderen og bydelene Ullern og Vestre Aker, Brukerrådet på DPS Vinderen og Mental Helse Ulleren. Prosjektet forholder seg til området sysselsetting for mennesker med psykiske lidelser med en restarbeidsevne under 50 %, og som faller utenfor både det ordinære arbeidsliv og de eksisterende særordninger. Prosjektet er 3-årig, finansieres med midler fra Helse og rehabilitering, og administreres av Rådet for psykisk helse.

Målsettingen i løpet av disse 3 årene er å få 30 personer med en restarbeidsevne under 50 % ut i meningsfylt og egnet arbeid i sitt lokalmiljø. 6 personer er i dag sysselsatt i vaskeriet i Tennisveien 4, 5 personer er sysselsatt på et syverksted/tekstilgruppe i Ullern bydel, 1 person er prosjektmedarbeider på timebasis, og 1 person blir sysselsatt til høsten i forbindelse med en transporttjeneste for mottak og levering av tøy. Utfordring: Sårbarhet i forhold til for små økonomiske ressurser, samt å få forankret prosjektet i varige arbeidsplasser etter prosjekttidens utløp.Barbara Tooth, PhD, Australia
Barbara has completed study in Clinical Psychology, General and Midwifery Nursing and a wide range of psychological therapies. She has worked in a number of mental health settings, and as a Lecturer/Senior Lecturer at Wollongong University and Queensland University of Technology. She was responsible for developing, teaching and coordinating undergraduate and post graduate mental health studies. Currently she coordinates the Facilitating Recovery Unit which she developed for the NSW Institute of Psychiatry; is an educator for the Black Dog Institute; and works as a consultant. Barbara began research into recovery from mental distress with her colleagues Dr Kalyanasundaram and Helen Glover approximately 15 years ago. This research has been conducted and presented both within Australia and internationally. Her interest is in focussing on what people who have the lived experience of mental distress say is important for them to live a meaningful life and how others may best promote and support people's self directed recovery process.


Hedinn Unnsteinsson M.Sc, Island

Hedinn Unnsteinsson is currently working as an consultant on mental health policy and as a part time lecturer at the University of Iceland and the University of Reykjavik. He holds a Masters Degree M.Sc in International Policy Analysis from the University of Bath, 2003. His work in the mental health field started in 1994, when he started giving lectures on his own experience and published educational material on mental health issues, collaborating with a mental health NGO.

Hedinn started the ideological process that lead to the creation of "Gedrækt"- the Icelandic mental health promotion Project launched in 2000, as a collaboration of the Icelandic Mental Health Alliance, an NGO, The Icelandic Directorate of Health, the National Hospital and the Primary Care of Reykjavik. Gedrækt recived the WHO and WFMH award as one of thebest 5 mental health promotion Projects in the world.

Hedinn has worked for both the World Health Organisation in Geneva and the WHO European Office, in the latter he took part in the preparation for the Helsinki Ministerial Conference on mental health in 2005. In the later years, the Inclusion of Civil Society (ICS) project has been among his biggest project. This involves users and laymen in shaping the mental health policies of their countries by using WHO as a catalyst. Hedinn has given over 300 talks on mental health world wide and published numerous articles on the topic. His expertise also includes public health policy, marketing health and social philosophy.


Georg Vervik & Thomas Thomassen, Fontenehuset i Stavanger
Fontenehuset Stavanger er en stiftelse som arbeider etter internasjonale retningslinjer. Disse utgjør grunnlaget for å kunne støtte mennesker med psykiske funksjonshindre, for å unngå sykehusinnleggelser og samtidig fremme sosiale, økonomiske og yrkesrettede mål. Medlemmene våre skal få respekt og muligheter.

   

Fontenehuset i Stavanger markerer seg som det mest aktive senteret i byen, og brukermedvirkning viser igjen i alle ledd i drift av huset. Vi ønsker å være et talerør for brukere, og medlemmene våre er alltid representert på møter som angår videreutvikling av det psykiatriske tilbudet.


Kristin Viktoria
Kristin Viktoria er aktiv i Mental Helse Ungdom, og som ungdomskontakt for Venn1.no. Venn1.no er et skoleprogram fra Mental Helse som er beregnet på elever i videregående skole. Programmet har som hensikt å ufarligjøre psykisk sykdom og fremme åpenhet blant ungdom. Under konferansen vil Kristin Viktoria presentere Venn1.no, samt utfordringer og erfaringer knyttet til gjennomføringer på skoler.


Treffstedet på Veiskillet
Veiskillet treffsted er ett av tre treffsted i Trondheim kommune og fungerer som en viktig sosial og rehabiliterende arena innenfor psykisk helse. Treffstedet er et lett tilgjengelig dagtilbud, man trenger ingen henvisning eller vedtak for å benytte tilbudet.

Veiskillet treffsted har et bredt spekter av aktiviteter å tilby. I møte med den enkelte bruker finnes alltid muligheter, og det legges til rette for deltakelse for den som ønsker å delta i de ulike aktivitetene og/eller i utforming av tilbudet.

For andre blir treffstedet en viktig sosial møteplass uten at man engasjerer seg i spesielle tilbud.


Ebba Elin Asmundsdottir

Elín Ebba Ásmundsdottir, Island
Elin Ebba har vært en av lederskikkelsene i det islandske "mental health promotion" prosjektet Gefrækt som startet i 2000, og bidro bl.a. med ideene om de ti bud for psykisk helse, og førstehjelpsskrinet for psykisk helse. Med utdanning fra Ergoterapiskolen i Trondheim, har hun vært ledende ergoterapeut ved Universitetssykehuset i Reykjavik i 25 år. Hun tok sin MSc grad i 1998 ved Florida International University, og ble ansatt som lektor ved Universitetet på Akureyri 1999, der hun underviser i psykososial behandling ved ergoterapiavdelingen. Hennes forskningsområde er recovery, og hva mennesker med alvorlige psykiske sykdommer synes hjelper i bedringsprosessen. Elin Ebba har deltatt aktivt i samarbeidsprosjekter for å endre det psykiske helsesystemet med vekt på brukererfaring, og etter hennes initiativ ble prosjektet "Bruker spør bruker" utarbeidet på Island. Hun har gitt et sterkt bidrag til at kunnskap fra brukerforskning kan forandre holdninger i samfunnet, og er en meget aktiv talskvinne for psykisk helse i media. Gjennom sitt engasjement er hun blitt en kjent person i det islandske samfunn.