Siste nyheter

Konferansen ble en braksuksess. Med over 300 deltakere er vi svært fornøyde med både oppslutning, innhold og generell gjennomføring av konferansen.

De fleste foredragene er nå lagt ut under linken "Foredrag" i menyen til venstre.

Kontakt oss dersom det er materiale i forbindelse med konferansen du savner, og ønsker å få tilsendt. Vi vil etter beste evne forsøke å legge ut det vi har i løpet av de nærmeste dagene.

 

MENY

 

Program

Konferansen gikk over tre dager. Slik så programmet ut.

Tirsdag 2. oktober

10:00 Registrering og kaffe

11:00 Åpning av konferansen

Felles åpningsforedrag. Innledere:
- Mette Kammen, generalsekretær i Mental Helse
- Anne-Grethe Skjerve, fagsjef i Rådet for psykisk helse
- Jens Ibsen, SIND Danmark, Kredsformand i Nordjylland og medlem av SIND internasjonale arbeidsgruppe

13:00 Lunsj

14:00 Tema 2: En meningsfylt hverdag

- KIM- senteret v/daglig leder Kirsti Rekdal og attføringsfaglig leder Elisabeth Paulsen

14:00 Tema 3: Kunnskap er makt

- Medarbeidere med brukererfaring
- Erfaringer fra Bergen kommune v/ Helene A. Madsen
- Medarbeidere med brukererfaring v/ Tove Semb Thunes og bruker Hege Haugli
- Ny giv v/ Fredrik Kiær og Marit Holo

15:15 Kaffepause

15:30 - 17:00 Tema 4: Opplysningsarbeid

- Venn1 ved Kristin Viktoria
- Voksne for barn v/ Camilla R. Dukefos, lokallagsleder for Voksne for barn i Trondheim og fylkeskoordinator for Verdensdagen for psykisk helse
- Nettjenesten v/ Lena Pettersen

15:30 - 17:00 Tema 1: Brukerstyrking, styring og medvirkning

- Empowerment i teori og praksis v/ Kårhild Løken og Ole Petter Askheim, HIL
- Sorgenfri v/ Nora Sitter og Sissel Andasvåg

19:00 Orgelkonsert i Nidarosdomen

19:30 Kommunal mottakelse i Erkebispegården

Onsdag 3. oktober

09:00 Teater: "Trøste og bære"

Institusjonsteateret viser "Trøste og bære", en kabaret på gal scene med presentasjon av prosjektet "Teater gir mestring".

10:00 Tema 3: Kunnskap er makt

- Psykiatriens samfunn v/ Berit Rustand
- Verktøykasse for brukermedvirkning v/ Bjørg Kaspersen

10:00 Tema 5: Hva hjelper?

- Kan kunsten helbrede? v/ Berit Blæstervold
- Livsrapport v/ Jakob Margido Esp

11:15 Kaffepause

11:30 Tema 1: Brukerstyring, medvirkning og styring

- Hva er Bruker spør bruker? Prosjekter gjennomført, Mental Helse Sør-Trøndelag v/ Dagfinn Bjørgen og Heidi Westerlund
- Bruker spør bruker - Den islandske versjonen - "Notandi spyr notandi" v/ Elín Ebba Ásmundsdottir, Island
- Kårhild Løken, Stange

11:30 Tema 3: Kunnskap er makt

- Mental Helse Kompetanse: Vekst- og mestringsprosjektene i Norge v/ Eva Svendsen
- Mental Helse Kompetanse: Vekst og mestringsprosjektene i Skien "Pausa" v/ Grethe Hassel og Renate Braarud
- Fontenehuset i Stavanger v/ Georg Vervik og Thomas Thomassen

13:00 Lunsj

14:00 Tema 2: En meningsfylt hverdag

- Brukeransettelser v/ Lars Poverud
- Dagsverket v/ Ralph Von Minden

14:00 Tema 4: Opplysningsarbeid

- Nasjonale ressurspakker for brukeropplæring v/ Stig Moe
- IKS - Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser v/ Wenke Kjenner og Kaja Flatøy

15:15 Kaffepause

15:30 - 17:00 Tema 5: Hva hjelper?

- Bedringsprosesser slik de leves i hverdagslivet v/ Marit Borg
- "Brukerorienterte alternativer til tvang - En viktig vei for bedre sykehusbehandling" v/ Reidun Norvoll og Gunn Helen Kristiansen og Ingrid Nordsveen

15:30 - 17:00 Tema 1: Brukerstyring, medvirkning og styring

- Treffstedet på veiskillet: "Treffsted som sovepute eller springbrett?" v/ Berit Wiig og brukere ved Veiskillet treffsted
- Huset i Larvik v/ Bente Eng

19:00 Middag og dans på konferansehotellet

Torsdag 4. oktober

09:00 Engelskspråklig sesjon

Engelsk oppsummering av konferansen så langt

10:00 Tema 6: Internasjonal inspirasjon

- A Dichotomous Approach to Mental Health v/ Hedinn Unnsteinson
- User Focused and Collaborative Research v/ Diana Rose
- Rosie Davies

09:00 Tema 2: En meningsfylt hverdag

- Fargerik omsorg v/ Kirsti Vist Heide, daglig leder ved Frivillighetssentralen i Stjørdal
- Amalie Skrams hus v/ Harald Mæland og David Skjoldheim
- Vaskeriet på Slemdal v/ Kari Thorsen

11:45 Kaffepause

12:15 Tema 6: Internasjonal inspirasjon

- "It's All About the Journey" v/ Helen Glover
- Barbara Tooth
- Mental health promotion - Power trough partnership v/ Elín Ebba Ásmundsdottir

12:15 Tema 3: Kunnskap er makt

- EMILIA- prosjektet: Empowerment of Mental Health Service Users; Life long learning, Integration and Action v/ Ian Dawson, fagkonsulent ved Salten psykiatriske senter, Bodø og Torill Klevan Nilsen
- Lotta Lagneryd og Mona Noreklint fra Sverige
- Karl- Petter Knudsen fra St. Olavs Hospital

14:00 Lunsj

Hjemreise