Siste nyheter

Konferansen ble en braksuksess. Med over 300 deltakere er vi svært fornøyde med både oppslutning, innhold og generell gjennomføring av konferansen.

De fleste foredragene er nå lagt ut under linken "Foredrag" i menyen til venstre.

Kontakt oss dersom det er materiale i forbindelse med konferansen du savner, og ønsker å få tilsendt. Vi vil etter beste evne forsøke å legge ut det vi har i løpet av de nærmeste dagene.

 

MENY

 

Konferansen har følgende støttespillere

Helse og rehabilitering Extra

Helse og Rehabilitering, en stiftelse med 25 medlemsorganisasjoner, har konsesjon til å drive tv-spillet Extra. Overskuddet fra Extra skal bidra til frivillige organisasjoners innsats for å bedre fysisk og psykisk helse i Norge. Frivillige, humanitære organisasjoner kan søke om midler til definerte prosjekter innen forebygging, rehabilitering og forskning, uavhengig av medlemskap i stiftelsen. I 2006 fordelte Helse og Rehabilitering 188 millioner kroner til 95 ulike organisasjoner. Til sammen har Helse og Rehabilitering siden starten i 1997 delt ut nærmere 2 milliarder kroner.


Sosial- og helsedirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan som ligger under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Det blir etatsstyrt fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Sosial- og helsedirektoratet skal styrke hele befolkningens sosiale trygghet og helse gjennom helhetlig og målrettet arbeid på tvers av tjenester, sektorer og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjøre dette med utgangspunkt i rollen som fagorgan, regelverksforvalter og iverksetter på helse- og sosialpolitiske områder.


Helse Midt- Norge

Bergersens almennyttige fond

Mental Helse Kompetanse

Orkdal Kommune

Bjugn

Ementor

Laila og Gunnar Schjelderups stipendie- og gavefond


Åfjord kommune
Koteng